RADIOLOGIA DIGITAL

RADIOLOGIA DIGITAL

La radiología digital es el conjunt de técniques per obtenir imátges radiológiques escanejadas en format digital, això permet l’emmagatzemament  i transferencia de dades a través de les xarxes informàtiques i visualitzar les imatges a la pantalla de l’ordniador.

Un dels avantatges de la radiología digital  és que presenta menor dosis de radiació per al pacient i per l’operador, gràcies a la sensibilitat extrema del sensor, permet una reducció de l’exposició a la radiació fins a un 60% en la panorámica i en una 90 % en les radiografíes intraorals.

Oferim servei :
ORTOPANTOMOGRAFIA – PANORÀMICA
TELERADIOGRAFIA
SERIADA PERIAPICAL
RX INTRAORALS

Traducir »
Open

Tel: 977 70 74 19  |  Mob: 618 24 21 62