ODONTOLOGIA MINIMAMENT INVASIVA

ODONTOLOGIA MINIMAMENT INVASIVA

¿Qué es l’odontología mínimament invasiva?

Els avanços científics y tecnològics que han revolucionat les ciències de la salut durant els últims anys han suposat també un pas  endavant en l’odontologia. Un fet que ha permès caminar cap a  una metodologia de treball conegut com odontologia mínimament invasiva. Aquesta té per objectiu principal la màxima conservació de les nostres dents desde el punt de vista de la prevenció, el diagnòstic precoç i l’ús de tècniques i tractaments menys agressius per l’estructura dental.

Davant dels mètodes i las tècniques més tradicionals, l’odontología mínimament invasiva persegueix una òptima salut de les dents partint de dos pilars bàsics: prevenció i tractaments més innovadors  i menys agressius per als teixits. Es a dir, entendre l`odontologia des de el respecte per la biologia i el teixit ossi.

Es  molt important la comunicació del dentista amb cada un dels pacients. S’han d’adquirir accions de prevenció i transmetre accions que aconsegueixen  frenar hàbits negatius de salut oral. Parlem  de factors com l’alimentació o hàbits como  el raspallat i neteges bucals

Traducir »
Open

Tel: 977 70 74 19  |  Mob: 618 24 21 62