CIRURGIA ORAL

Cirurgia oral

La cirurgia oral comprèn totes aquelles intervencions que tenen lloc a la boca (cavitat oral), generalment sota anestèsia local i en règim ambulatori (sense ingrés hospitalari).

Pel que fa a la cirurgia oral, les intervencions més freqüents són:

  • Cirurgia del cordals  (queixals del seny):  Possiblement sigui la intervenció que es practica més sovint dins la cirurgia oral.
  • Extraccions dentàries complexes.
  • Cirurgia preprotètica: Com indica el seu nom, són intervencions quirúrgiques que es realitzen en pacients abans de la col·locació d’una pròtesi o per reajustar una antiga.
  • Cirurgia dels frens. (“frenillo”): Els nens pateixen sovint problemes amb els frens, tant lingual com labial, que comporten patologies de la parla, malposició o mobilització de dents o dificultat per a la correcta ubicació de les dents a l’arcada dentària.
  • Extracció de quists: Els quists situats a l’interior del maxil·lar o de la mandíbula no són infreqüents.  Presenten una etiologia molt diversa; poden provenir d’infeccions latents de dents en mal estat…
  • Cirurgia periapical: De vegades, les dents endodonciades presenten infeccions a l’extrem de l’arrel.  Mitjançant la tècnica d’apicectomia, és possible moltes vegades neutralitzar aquesta infecció i salvar la peça.
Traducir »
Open

Tel: 977 70 74 19  |  Mob: 618 24 21 62